Poprzednia strona Spis treści Nastepna strona   52
                          

Miłosz "Miłosz" GołębiewskiSingles: Flirt Up Your Life
W katalogu, w którym zainstalowana została gra odszukaj plik game.cfg (znajdziesz go w podkatalogu /config/) i otwórz go za pomocą dowolnego edytora tekstowego, np. notepada. Znajdź ciąg znaków money i zmień przypisaną mu liczbę na 999999999. W ten oto sposób załatwiłeś sobie niemal nieograniczone fundusze :)

Dead Man's Hand
Podczas gry naciśnij klawisz [TAB] a następnie wpisz dowolny z poniższych kodów:
god - nieśmiertelność (god mode)
allammo - 999 amunicji
fly - włącz/wyłącz latanie (fly mode)

Star Wars: Knights of the Old Republic
Aby użyć kodów, trzeba je najpierw odblokować. W tym celu wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz plik swkotor.ini w katalogu z grą (standardowo C:\Program Files\LucasArts\SWKotOR) za pomocą dowolnego edytora tekstowego.
2. Odszukaj sekcję [Game Options] i dodaj linijkę EnableCheats=1 pod ostatnią opcją (standardowo jest to Disable Movies=0)
3. Wejdź do gry i włącz konsolę używając klawisza tyldy (~).
4. W górnym lewym rogu pojawi się znak (>) wpisz dany kod i miłej zabawy :)
addarkside x - dodaje x punktów ciemnej strony mocy
addlevel x - dodaje x poziomów
addlightside x - dodaje x punktów jasnej strony mocy
addexp x - dodaje x punktów doświadczenia
dancedancemalak - przyspiesza ostatnią walkę (przeciwko Malakowi)
infiniteuses - wszystkie zużywalne przedmioty (medpacki, granaty, stimsy, etc.) nie wyczerpują się
turbo - bohater rusza się 3x szybciej niż normalnie
givecredits - x otrzymujesz x kredytów
givecomspikes – otrzymujesz 100 Computer Spikes
givemed - otrzymujesz 100 Advanced Medpacs
giverepair - otrzymujesz 100 Repair Parts
givesitharmor - otrzymujesz Sith Armor (potrzebny do zejścia do Lower City w Taris)
invulnerability - niezniszczalność (nie testowane)
heal - uzupełnia punkty życia i mocy
restartminigame - restartuje mini gry (Pazaak, Swoop Racing, etc.)
revealmap - odkrywa całą mapę (Wciśnij M)
setconstitution x - ustawianie poziomu atrybutu Consitution
setdexterity x - ustawianie poziomu atrybutu Dexterity
setcharisma x - ustawianie poziomu atrybutu Charisma
setintelligence x - ustawianie poziomu atrybutu Intilligence
setstrength x - ustawianie poziomu atrybutu Strength
setwisdom x - ustawianie poziomu atrybutu Wisdom
setawareness x - ustawianie poziomu umiejętności Awareness
setcomputeruse x - ustawianie poziomu umiejętności Computer Use
setdemolitions x - ustawianie poziomu umiejętności Demolitions
setpersuade x - ustawianie poziomu umiejętności Persuade
setrepair x - ustawianie poziomu umiejętności Repair
setsecurity x - ustawianie poziomu umiejętności Security
setstealth x - ustawianie poziomu umiejętności Stealth
settreatinjury x - ustawianie poziomu umiejętności Treat Injury
whereami - Pokazuje aktualną pozycje na mapie (mapID, x,y,z)
Przy użyciu jakiegokolwiek kodu na obrazku save`a pojawi się napis cheat used.
Jak skasować napis Cheat Used
Otwórz plik z zapisanym stanem gry przy pomocy hex edytora (np. Hex Workshop, www.bpsoft.com), znajdź offset 112 (0x00000070) i zmień jego wartość z 0100 na 0000. To usunie napis Cheat Used, ale po ponownym użyciu jakiegokolwiek kodu napis znów się pojawi.

Tom Clancy's Rainbow Six 3: Athena Sword
Podczas gry przywołaj okno konsoli a następnie wpisz dowolny z poniższych kodów:
GOD - nieśmiertelność (god mode)
GODALL - nieśmiertelność dla wszystkich
GODTEAM - nieśmiertelność dla członków drużyny
GODTERRO - nieśmiertelność dla terrorystów
GODHOSTAGE - nieśmiertelność dla zakładników
GHOST - przechodzenie przez ściany
FULLAMMO - pełne magazynki
PAGO - wszyscy przeciwnicy atakują
KILLPAWNS - zabija wszystkich przeciwników
RESETMEALL - anulowanie wszystkich cheatów

Unreal Tournament 2004
Podczas gry naciśnij klawisz [~] (tylda) aby przywołać okno konsoli a następnie wpisz dowolny z poniższych kodów:
god - god mode
loaded - 999 amunicji
fly - tryb latania
walk - tryb chodzenia
behindview 1 - widok z perspektywy trzeciej osoby
ghost - przechodzenie przez ściany, itp.
addbots # - dodaje # botów
allweapons - wszystkie bronie
switchteam - zmiana teamu
playersonly - zatrzymanie czasu
killbots - śmierć wszystkich botów
open [mapname] - wczytaj mapę [mapname]
setgravity # - ustawia grawitację na #
setjumpz # - ustawia wysokość skoków na #
setspeed # - ustawia prędkość gry na #
slowmo # - spowolnienie
teleport - teleportacja do miejsca wskazywanego przez celownik
Aby otrzymać określoną broń/pojazd wpisz odpowiedni z poniższych kodów:
summon xweapons.redeemerpickup - Redeemer
summon xweapons.assaultriflepickup - Assault Rifle
summon onslaught.onsavrilpickup - Avril
summon xweapons.bioriflepickup - Bio Rifle
summon xweapons.flakcannonpickup - Flak Cannon
summon onslaught.onsgrenadepickup - Grenade Launcher
summon xweapons.painterpickup - Ion Painter
summon xweapons.sniperriflepickup - Lightning Gun
summon xweapons.linkgunpickup - Link Gun
summon onslaught.onsminelayerpickup - Mine Layer
summon xweapons.minigunpickup - Minigun
summon xweapons.rocketlauncherpickup - Rocket Launcher
summon xweapons.shieldgunpickup - Shield Gun
summon xweapons.shockriflepickup - Shock Rifle
summon utclassic.classicsniperriflepickup - Sniper Rifle
summon Onslaught.ONSHoverTank - Goliath
summon Onslaught.ONSPRV - Hellbender
summon xweapons.supershockriflepickup - Instagib Shock Rifle
summon Onslaught.ONSHoverBike - Manta
summon Onslaught.ONSAttackCraft - Raptor
summon Onslaught.ONSRV - Scorpion
Kody działają oczywiście WYŁĄCZNIE w trybie singleplayer.

AirStrike 3D: Operation W.A.T.
Podczas gry wpisz dowolny z poniższych kodów a następnie zatwierdź go klawiszem [ENTER]. Kody można również wpisywać po spauzowaniu gry klawiszem [ESC].
iwannabe - god mode
launchmenow - rakiety
iamstronger - powerupy
messwiththebest - następna misja
dieliketherest - game over
endisnear - 9 żyć
armorychamer - bronie
Po użyciu dowolnego z powyższych kodów twój ranking zmieni się na „cheater” i nie będziesz mógł wysłać swojego wyniku do statystyk online.

Battle Mages
Uruchom grę jak zwykle, przywołaj konsolę naciskając klawisz [ENTER] a następnie wpisz dowolny z poniższych kodów:
EasyWin - zwycięstwo
ShamefulLoss - porażka
arisemywarriors - dodatkowe jednostki
iamgreatcornholio - dodatkowe punkty doświadczenia
gimmegimmegimme - dodatkowe 1000 jednostek złota
perfectwarrior - dodatkowy cyber-wojownik
exit - wyjście do pulpitu
Zwróćcie uwagę na wielkość liter

Bad Boys II
Na ekranie z [Press Start] (poprzedzający ekran z głównym menu) naciśnij następującą kombinację klawiszy:
Spacja, D, D, A, A, Q
Odgłos wystrzału oznaczać będzie, iż kombinacja została poprawnie wprowadzona a ty otrzymasz w ten sposób nieograniczony dostęp.

Western Outlaw: Wanted Dead or Alive
W katalogu w którym zainstalowana został gra odszukaj plik autoexec.cfg i otwórz go za pomocą dowolnego edytora tekstowego a następnie zmień:
"playertakedamage" "1"
na
"playertakedamage" "0"
W ten oto sposób stałeś się nieśmiertelny.


Poprzednia strona Spis treści Nastepna strona   52